Kontaktujte nás

Adresa

GPS súradnice

Biofarma Príroda
lokalita Dúbravy -  Botanická záhrada
Stupava
48°18′20.4″N 17°02′35.9″E

Mapa


Tel.

Fax.

E-mail

0918 280 546

biofarma@slovakpub.sk

martinahlinova@slovakpub.sk (podnety, sťažnosti)


Nasledovné údaje sú v súlade s výpisom z Obchodného registra a môžu byť použité na účely vystavenia zmluvy, faktúr resp. ako poštová adresa spoločnosti.

Názov prevádzkovateľa

Orava - stav spol. s r.o.

Sídlo

IČO/DIČ/IČ DPH


Obchodná 62
811 06 Bratislava

IČO: 35785357
DIČ: 2020277864
IČ DPH: SK2020277864

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo:
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2625845934/1100
Zodpovedný vedúci: Ing.Hlinová Martina
Kontaktné managarské číslo na vedenie: 0907717031


Rezervačné číslo priamo v Kolibe Biofarmy: 0918 280 546
Upozornenie! Rezervovať miesta v Kolibe je možné len počas pracovných dní. Počas víkendov a počas
sviatkov nie je možné rezervovať miesta.
Rezervačné číslo pre väčšie skupiny /nad 10 osôb/ a pre školy a škôlky: 0918 606 865


Vernis Mallory Square in Pomme christian louboutin black
,

i am always daydreaming ... and my wishlist keeps getting bigger and bigger lol lv bags

,^^ louis vuitton bag,nice nice very unique gucci purses,

loving the retro feel of these sunnies. a keeper imo congrats! louis vuitton

,

Congrats!!Gorgeous bag :) louis vuitton replica

,

ohh c' mon louis vuitton wallet

,

glad this was resolved for you. louis vuitton bag

.